jeden pán kdysi řekl: "No...not without incident!" .. a já to vidím úplně stejně

Last Night

31. října 2006 v 19:40 |  Moje tvorba
Když jsem tak nedávno vymetal prach na jednom ze svých disků, šokovaně jsem narazil na jeden ze svých dávných projektů. Ti co mě znají delší dobu, tak ví, že u mne projekty přichází a odchází jako mávnutí rukou. Původně mne na myšlenku něčeho takového napsat přivedla, v té době ještě nerealizovaná, idea Jana Vejnara (známý v podsvětí, jako nesmrtelný superhrdina McBane) s názvem Maxmillian von Leuenhaar. Ten, kdo tento skvělý filmový počin ještě neviděl, by měl být vláčen bahnem hanby. V povídce Poslední noc jsem měl v plánu vyprávět jedno z mnohých dobrodružství lorda Maxmilliana a jeho přátel a ve spojení s filmem již zmiňovaného Jana Vejnara vytvořit multimediální kult Maxmilliana von Leuenhaara. Myšlenek a nápadů přibývalo - z krátké povídky by nakonec mohlo být něco většího, řekl jsem si - a z povídky se stala "kniha". Když jsem dokončil prolog a došlo na další shánění podkladů pro zbytek, moje tempo ustalo a postupně jsem na vše zapomněl. Ovšem teď, když je filmový "Max" na světě a v hlavě mi leží příběh jako nalinkovaný, tak bych ho nerad promarnil a akta-x ... teda projekt Poslední noc je znovu otevřen.
btw: mějte slitování- dítko má už nějaký ten rok a dřív to nestálo za nic :)

Prolog
"Honem, pospěšte", zvolal anglickým přízvukem hlas z lesa. Patřil středně vysokému muži, který byl oblečen do šedivého kabátu. Díky buřince stejné barvy a temnotě lesa mu nebylo vidět do obličeje.
Střídavě běžel a šel temným listnatým lesem. Sluneční paprsky pouze sem tam pronikly skrze hustou stromovou klenbu.
Muž tam však nebyl sám. Za ním pospíchali čtyři ozbrojení vesničané. Na rozdíl od muže, který nesel velkou kuši, měli pouze hole, vidle a sekyry.
Nejstarší z nich muži odpověděl: "Pane Sinclaire, opatrně, ten Netvor roztrhal na kusy dva statné muže."
Muž se zastavil. Skupina za ním též. Otočil se k nim.
Jeden z pronikajících paprsků podvečerního slunce mu osvítil mladou tvář. Rukou si odhrnul delší černé vlasy, které mu padaly do očí. Zadíval se pronikavýma modrýma očima na skupinu. Pod knírkem se mu vykouzlil úsměv.
"Jane, neměj obavy." Přitom potěžkal velkou kuši a dal se znovu do běhu.
Jan pouze pokrčil obočí, myslel si svoje.
Podíval se na ostatní. Ti na něj tázavě a s hrůzou zírali.
"Na co zíráte? Neslyšeli jste? Jdeme!"
Pospíchal za Angličanem. Ještě stačil zvolat na nejmladšího muže ve skupině. Muž to ještě nebyl, spíše velký chlapec. "Ctirade, nezůstávej tak pozadu!"
"Ano otče." Tuto odpověď však Jan už neslyšel. Byl hluboce ponořen do svých myšlenek.
Ten Angličan je podivín. Sice ho trochu znám, ale moc o něm nevím. Je doktorem v nějakém velkém městě v Anglii. Co asi dělá anglický doktor v Čechách?
Jistě jeho hlavním důvodem není pomoct nějaké, pro něj jistě nevýznamné, vesnici.
Ne, v tom bude jistě něco jiného. Něco velkého. Jinak by tu nebyl a nesnažil se ulovit Netvora. Jan při vzpomínce na roztrhaná těla svých přátel ještě pevněji sevřel hůl a dal více sil do běhu. Dětřich a Teodor. Znal je skoro od dětství. Byli skoro jako bratři. Dokonce měli stejnou práci. Byli dřevorubci. Silní dřevorubci, které jen tak něco neskolilo.
Janovi se hlavou honily vzpomínky a jeho svaly v téhle chvíli pohánělo jen jedno. Pomsta. Ano, chtěl se pomstít.
V té chvíli už běžel zároveň s Angličanem.
"Uf, Jane, můžeš se na ty lidi spolehnout?", zadýchaně pronesl v běhu Angličan a volnou rukou si z kapsy kabátu vytáhl kapesník, kterým si otřel zpocené čelo.
Nepotil se pouze vyčerpáním. Měl i obavy.
"Jistě, sire Sinclaire", rezolutně odpověděl a ihned dodal, "sice nemají takovou zbraň jak vy, ale jsou to silní muži. Jsou pevně odhodláni."
"Dobře, věřím jim stejně jako tobě." V jeho hlase byla cítit úleva.
"Děkuji, vážím si toho sire."
"Jane, kolikrát jsem ti už říkal, abys mi říkal Stuarte? Nejsem šlechtic a moje země je daleko."
"Jak si přejete, sire Stuarte."
Stuart se pousmál. Však najednou jeho úsměv z tváře zmizel. Strnul na místě.
"Co se děje?", znepokojeně pravil Jan.
Oba stáli na místě. Stuart byl ve střehu, kuši připravenou.
"Slyšíš něco Jane?", odpověděl mu Stuart.
"Ne, sire."
"A to je právě ono. Je zde ticho. Ticho před bouří, která přináší smrt."
Stuart v té chvíli zalitoval, že sebou nevzal Watsona. Watson byl sice ve Americe, ale klidně na něj přece počkat až se vrátí. Neznal lepšího střelce. To a spousta dalšího mu zaručovalo členství v londýnského střeleckém klubu, kde si nevedl právě špatně.
Skupina zbylých mužů dorazila. Divili se, proč se zastavili.
Stuart si něčeho všiml. Sehnul se a odrhnul listí. Ano, přesně jak předpokládal. V blátě se jasně rýsovala stopa. Velká stopa.
Tohle bylo opravdu nezvyklé. Přinejmenším musela být dvakrát větší než je obvyklé. Drápy a tvar stopy dávaly jasně najevo, komu stopa patří. Canis lupus. Vlk.
Stuart se podíval na Jana. Bylo vidět, že vesničanovi nebylo do právě do zpěvu.
"Oh ne, stopa je čerstvá. Pozor! Určitě nás už pozo….", Stuart to nestačil ani doříct.
Vyskočil z blízkého křoví. Přímo na Ctirada. Mladý muž strnul hrůzou.
Váha vlkova těla mu vyrazila sekeru z rukou a přirazila ho ke stromu. Jeho obrovské tesáky se zasekly do chlapcova krku. Současně mu drápama rozťal břicho. Žaludek a ostatní vnitřnosti se vysypaly na krví zbarvené listí.
Vlk škubl tlamou. Vytrhl ještě žijícímu chlapci půlku krku. Pak se vlk od něj odrazil a dopadl stranou.
Ctirad ještě žil, jeho tělo se sesunulo na zem.
Kůra stromu se leskla od krve. Jednou rukou si snažil zadržet vnitřnosti a druhou cáry na krku. Stuart věděl, že tady už nic nepomůže. Mladík ležel na zemi a jeho mrtvým tělem projely posmrtné nervové záškuby.
"Ctirade! Néééééééé!", vykřikl pln zoufalství a hněvu Jan.
Konečně spatřili svého nepřítele.
Měl červené, krví podlité oči. Jeho černá srst se výrazně leskla. Z tlamy mu visel kus masa z Ctiradova krku. Vrčel a z vyčnívacích tesáků mu odkapávala krev.Tohle už nebyl vlk. Byla to vraždící stvůra.
"Schovejte se", zvolal Stuart.
Zbylí dva muži se na sebe podívali. Ještě než stačila bestie znovu zaútočit, tak se ukryli za nejbližší stromy. Jan odhodil hůl, věděl, že s ní proti tomuhle monstru nic nezmůže.
Stuart měl stvůru na mušce. Už chtěl vystřelit.
"Sakra!", zaklel Stuart.
Jan se totiž s bojovým pokřikem rozběhl proti vlkovi. Přitom máchal dvěma sekerami a co bylo hlavní - znemožnil Stuartovi vystřelit.
Vlk se proti Janovi rozběhl.
Už byli skoro u sebe.Vlk zaútočil. Sekl levou tlapou, Jan se stačil jen tak tak tomto smrtícímu úderu vyhnout. Jeden z drápu ho přesto zasáhl. Na obličeji mu vykouzlil dlouhý krvavý šrám.
Kdyby Stuart vystřelil, tak by trefil Jana.
Než se vlk vzpamatoval z toho, že mu kořist unikla, zalesklo se ostří. Jak Jan uskočil stranou, tak v letu stačil ostřím jedné ze seker useknout příšeře levou tlapu.
Vlk zařval. Tichem podvečerního lesa se šířil jeho řev.
Řev zmlkl. Jan totiž na nic nečekal a zaťal druhou sekeru vlkovi do hlavy. Gejzír tmavé krve mu ostříkl půlku obličeje.
Vlk se zhroutil na zem. Janovi to ale nestačilo. Jak posedlý neustále sekal do vlkova mrtvého těla.
"Jane, uklidni se", sklonil Stuart kuši a přiběhl k Janovi.
Jan se zastavil, zíral na mrtvolu bestie, která mu před pár minutami zabila milovaného syna.
I přesto, že měl vyhrnuté rukávy, jeho bílá košile byla černá. Tmavě, tmavě rudá od netvorovy krve. Sekery držel stále v rukou a ztěžka oddechoval.
"Jane?", Stuart stál těsně u Jana. Žádná odpověď. Jan se otočil, jejich pohledy se setkaly. Tohle už nebyly oči toho starého muže. Stuart v nich viděl bolest, velkou bolest, ale zároveň i triumf. Jan za vítězství zaplatil velkou cenu. Rodiče by neměli pochovávat své děti.
"Ukaž ten škrábanec", Jan nepromluvil, jen natočil hlavu.
Stuart vytáhl ze svého kabátu kapesník a otřel Janovi z vousů a tváře krev.
"Hmm, bude to potřeba vyčistit, ať se ti tam nedostane infekce. Máš štěstí, že mám brašnu ve vesnici." Jan přikývl a pozoroval mrtvolu svého syna.
Stuart se na něj tázavě podíval. "Musíme jít, za chvíli bude tma." Jan se jakoby probral ze snu.
"Ano, sire."a otočil se někam dozadu.
"Hanzi, Lukáši. Koukejte vylézt. Chopte se té bestie. Musíme jít."zahalekal Jan.
Muži vykoukli zpoza stromů. Byla na nich vidět úleva. Byl konec. Konec záhadným úmrtím a taky tomu šílenému lovu.
"Rychle", popoháněl je Jan. Přiběhli k mrtvole a chopili se jí.
Stuart se podíval na Ctiradovu mrtvolu. "Svého syna si ponesu sám", odpověděl mu na nevyřčenou otázku Jan.
"Rozumím", pronesl Stuart a podal Janovi svůj kabát.
Jan ho vzal, následně do něj zabalil mrtvé mladé tělo. Když už byl hotov, přehodil si balík přes rameno. Vyrazili do vesnice.
Neudělali ani pár kroků a znenadále se kousek od nich z korun stromů vzneslo hejno ptáků. Tichým lesem se nesl jejich křik.
Ticho, které bylo narušováno občasným šuměním listí.
Stuart znejistěl.
Co tak asi ty ptáky vyděsilo? Každopádně to nebude nic dobrého. Přidali do kroku. Když lovili vlka, dostali se hluboko do lesa a čekala je dlouhá cesta zpátky do vesnice.
Stuart šel popředu, Jan na konci a Hanz s Lukášem mezi nimi. Vyšli z jedné části lesa na mýtinu. Brodili se vysokou trávou, která jim sahala skoro až po ramena.
Za nimi se ozvalo zavytí. Všichni ztuhli.
Mýtinou se prohnal studený vítr. Stuart si musel přidržet buřinku, aby mu ji vítr neodvál. Jak se jim studený proud rozbil o tváře, všichni pocítili osvěžení a úlevu. Vítr si pohrával se stébly trávy a proháněl se po mýtině. Trvalo to jen pár minut a už byl pryč.
Neuvědomili si jednu věc, že u lesa se stébla trávy stále hýbala.
Stuart na to zareagoval: "Utíkejte!"
Dali se do běhu. Hanz a Lukáš zůstali více pozadu, mrtvola vlka nebyla žádné peříčko. Stuart s Janem už byli v půlce mýtiny. Na tvářích jim už zaschl pot vlivem studeného větru.
Zaslechli řev. V běhu se otočili.
Pohybující tráva se přiblížila k Hanzovi a Lukášovi. Oba najednou zmizeli za současného řevu. Tenhle den byla Janova noční můra.
Oba měli na výběr. Mohli se pokusit zachránit ty dva, a nebo sebe. Stuart ani Jan nebyli zbabělci. Neváhali ani vteřinu.
Jan položil tělo svého syna do vysoké trávy. Špinavýma rukama sáhl za svůj hnědý kožený opasek. Ostří seker se už neblyštělo, byly obě od zaschlé krve.
Oba se rozběhli k místu, kde před chvílí zmizeli Hanz s Lukášem.
Jan znejistěl, tráva se nehýbala jen na jednom místě, ale už na dvou. A znepokojilo ho ,že se to něco přibližovalo k nim. Stuart si toho všiml taky.
"Každý se postará o jednoho."
Jan přikývl. Bojově zařval. Dodal si tím odvahy a přitom zamáchal ve vzduchu sekerami.
Stalo se však něco, co nečekali. Vlci změnili směr a hnali se oba na Jana. Každý z jiné strany. Chtěli ho obklíčit. Ty krvežíznivé bestie ucítili pach jeho krve. Jan si toho nijak nevšiml.
Vlci zrychlili, už byli skoro u něj. Stuart se musel zastavit, v běhu se střílí špatně a v přímém boji by Janovi nebyl moc platný.
"Jane, k zemi", vykřikl právě v čas Stuart.
Ale i tak nestačil Jan zareagovat.
Čas se zpomalil.
Dvě mohutná zvířecí těla se odrazila od země a vznesla se do vzduchu. Jan se vyděšeně otočil na Stuarta. Vlci už byli ve čtvrtině oblouku. Stuartova kuše hledala svůj cíl.
Minulou noc hustě pršelo a země na mýtině byla pořádně nasáklá vodou, a místy se tvořily kaluže, které nestačila země vstřebat.
Jan uklouzl po blátě a padal na zem.
Vlci prolétli těsně nad ním a jejich tlamy sklaply naprázdno.
Stuart zamířil, musel to přesně načasovat.
Dřevorubec se při dopadu na zem uhodil hlavou o kámen. Omráčen zůstal ležet na místě.
Vlci skoro dopadli na zem. Teď byla ta správná chvíle.
Prvního vlka zpětný náraz šípu ze Stuartovi kuše odhodil tam, odkud vyskočil. Druhý vlk skončil na všech čtyřech.
Čas se opět vrátil do normálu.
Stuart automaticky natáhl kuši. Věděl že má pod kabátem ještě tři šípy. Nic moc, ale snad mu budou stačit. Roztřesenýma rukama vytáhl z pod kabátu jeden z nich.
Vlk se už blížil k Janovi.
"Hej, héééj", snažil se Stuart na sebe upoutat vlkovu pozornost.
Vlk už dýchal Janovi na krk. Zpozorněl, zaměřil se teď na Stuarta. Jan nejevil známky života a po obličeji mu tekl pramínek krve. Ten mu jistě neuteče. Zavrčel. Stačilo mu zdolat jen pár metrů.
Šíp už byl v půli cesty ke kuši.
Vlkovy svaly se napnuly. Od země odletěly kousky hlíny, jak se vlk mohutně odrazil. Otevřená tlama a ostré drápy mířily k cíly. Stuart nestačil ani polknout. Šíp byl tam, kde ho teď Angličan nejvíc potřeboval. Před očima se mu zatmělo, jak se něj řítil mohutný tvor.
Pozvedl kuši.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1383)
Zobrazit starší komentáře

1301 Perrydop Perrydop | E-mail | Web | 17. června 2018 v 3:49 | Reagovat

By no indicates is data recovery an easy procedure. It is a series of different measures taken at an attempt to restore lost data. Hard drive data recovery is the most frequently encountered issue. External hard drive data recovery, as with other types of recovery, can be challenging to do yourself and taking apart your hard disk might lead to more harm than good.

If you already removed your hard disk from the enclosure, please don't re-assemble it. In the event the hard drive has crashed on Friday, you can want it repaired before the beginning of the next week. When it has to do with external drives, there are a couple of obstacles that we commonly run into that could make getting your data very challenging. Driving one of the biggest economies in usa, Los Angeles is where to come across new emerging technologies.

Preventing data loss Of course the ideal approach is to prevent data loss in the very first location. Key data loss can place your business in danger. Therefore data loss from any 1 incident also tends to be somewhat significant.

In both the circumstances, it isn't feasible to normally access the data, although the data is present and intact on the hard disk. The majority of the times, the data is be confidential and lots of businesses want complete secrecy of information. If you wish to recover your lost data or need consultation solutions, feel free to get in touch with Secure Data Los Angeles. Data is precious to an organization and therefore loss of any magnitude is thought of as an extremely significant thing. In the event the data lost wasn't able to be recovered due to any specific reason, they don't take any payment from the customers. Not all data could be recoverable. In the event the data saved on your hard disk can't be read, there may be a problem with the file system or the partition table of your hard disk.

You're ensured the very best recovery procedures and solutions. You are able to either hire expert service that will help you solve your problem or attempt a recovery by yourself. Our services are extremely quick and you'll become fast data recovery. Data recovery services are definitely the most efficient and economical approach to recoup your data and files.

As locating the most trusted data recovery business in Houston might take some time, it's highly recommended to locate such a company when all systems are operating well. You'll also be alarmed to understand that almost all of the data recovery organizations are also working for all days in the year. There are many businesses that provides hard drive data recovery solutions, therefore it's essential to make sure you select the best one.

The organization has the very best team of programmers, engineers and technicians that are in a position to recoup your vital information from all sorts of storage media. It also offers free evaluation and diagnostic services to their clients. It also offers 24 hour emergency services to their clients. Not every difficult drive data recovery Los Angeles company provides the exact same quality of service, and finding one which can be trusted might not be simple.

<a href=https://asapdatarecovery.com/data-recovery/>hard drive data recovery service</a>

1302 JasonFep JasonFep | E-mail | Web | 21. června 2018 v 22:09 | Reagovat

скачать песню гречка Люби меня люби http://muzzila.ru/

1303 canada pharmacy canada pharmacy | E-mail | Web | 5. července 2018 v 4:50 | Reagovat

teenage hair loss natural treatment for asthma
<a href=http://canadian-drugstore.us.org>canadian pharmacy</a>
hair fall reasons female stomach and digestive problems
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

1304 VictorAloro VictorAloro | E-mail | Web | 7. července 2018 v 4:33 | Reagovat

Изготовлениесветодиодных электронных табло, бегущих строк, табло для АЗС   ,http://ledbelgorod.ru

1305 JesseIroto JesseIroto | E-mail | Web | 9. července 2018 v 11:44 | Reagovat

The spokesman said the ministry will take followup measures according to the results of the meeting, noting that there has been no change in its plan to deploy the THAAD battery this year. 6.).UBS economist Wang Tao expects more of the impact from the ongoing clean air campaign to come in December and the first quarter of 2018, which along with a softening of infrastructure investment amid tighter local government financing rules and other supplyside structure reforms, should dampen GDP growth to 6. Whilst he is successful in numerous sectors of financial planning trauma insurance remains to be his prime segment of fixation.China plans to send a robotic probe to Mars around 2020.Most intakes are created in order to form the straightest path possible from the air filter to the intake.TALLINN, Sept. Here the jump rings can be attached. The simple way to finish the bracelets is to tie a knot at the end in a secure manner. <a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Cheap Hockey Jerseys</a>. 13.This can actually reduce the performance of your motor, because the air near an engine is quite hot, and does not contain nearly as much oxygen as air from the outside.<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Hockey Jerseys China</a>.<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Cheap Football Jerseys</a>.<br>Visit my site:http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/

1306 metrowvzk metrowvzk | E-mail | Web | 13. července 2018 v 20:41 | Reagovat

Здравствуйте!

Оформим на физических лиц и сотрудников фирм пропуска в метро в сеть торговых центров МETRO CASH & CARRY.  

купить-карту-метро.рф

Законно по договору оформим на частных лиц и сотрудников учереждений карты клиента metro в сеть гипермаркетов METRO Cash & Carry: пропуск в метро только с вашим фото (делается при вас в самом магазине МЕТРО), с личным номером, кодом, со специальной магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами зарегистрированы.

Вы можете проводить с собой двоих человек.

Карточки метро оформляются: на граждан РФ и иностранных граждан.

Оформление делается без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем вас, вы получаете карточки metro, потом оплачиваете.

Оплата производится в течение одного рабочего дня после оформления, торговые центры МЕТРО КЕШ ЭНД КЭРРИ работают 24 часа в сутки.

Для оказания этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих немецких магазинах , и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым организации обязуются предоставить вам право пользоваться их местами в этих немецких магазинах .

Оформление производятся во всех немецких супермаркетах МЕТРО КЕШ ЭНД КЭРРИ.

Получив карты клиента metro в одном из торговых центров "Metro Cash & Carry" вы можете ею пользоваться в любых других магазинах этой сети немецких тц METRO Cash & Carry в РФ и за рубежом.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ЭТО ПИСЬМО, ДЛЯ ЗАКАЗА КАРТ-КЛИЕНТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ контакт-форму с сайта купить-карту-метро.рф

ВАШ ЗАКАЗ БУДЕТ ПРИНЯТ И ОБРАБОТАН В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 2-3 РАБОЧИХ ДНЯ.

ПОЛУЧЕНИЕ В 50 ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ РОССИИ:
Adygea, Архангельск, Астрахань, Barnayl, Брянск, Белгород, Vladimir, Волгоград, Volzhsky, Vologda, Воронеж, Voronejskaja oblast, Ekaterinburg, Иваново, Ижевск, Irkutsk, Казань, Калининград, Калуга, Kemerovo, Kirov, Копейск, Краснодар, Красноярск, Kursk, Lipetsk, Магнитогорск, Moskva, Московская область, Naberezhnye Chelny, Nizhny Novgorod, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Orenbyrg, Orel, Пенза, Perm, Pyatigorsk, Rostov-on-don, Ryazan, Самара, Sankt-Petersburg, Saratov, Serpyxov, Smolensk, Ставрополь, Sterlitamak, Syrgyt, Tver, Toljatti, Tomsk, Tula, Тюмень, Ulyanovsk, Yfa, Cheboksary, Cheljabinsk, Jaroslavl, Sevastopol, Симферополь.

1307 Jameslom Jameslom | E-mail | Web | 15. července 2018 v 2:39 | Reagovat

пригодный вебсайт http://zamut.in

1308 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 15. července 2018 v 6:51 | Reagovat

hair fall and hair growth what are asthma symptoms for adults
<a href=http://canadian-drugstore.us.org>canadian pharmacies</a>
allergic to food internal allergic reaction
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

1309 KennethWhorb KennethWhorb | E-mail | Web | 15. července 2018 v 15:50 | Reagovat

первоклассный вебсайт http://mrsaul.co

1310 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 18. července 2018 v 2:27 | Reagovat

tylenol arthritis any allergies
<a href=http://canadian-drugstore.us.com >canadian pharmacies</a>
gastric system problems allergic asthma cure
<a href="http://canadian-drugstore.us.com">online pharmacy</a>

1311 evangelinalf69 evangelinalf69 | E-mail | Web | 20. července 2018 v 6:21 | Reagovat

Modern net project:
http://marcy.blogs.telrock.org

1312 JosephSailk JosephSailk | E-mail | Web | 20. července 2018 v 10:03 | Reagovat

Адвокат Запорожье

<a href=http://felskiy.com.ua/>Адвокат Запорожье</a>

1313 josephav1 josephav1 | E-mail | Web | 22. července 2018 v 3:47 | Reagovat

New web invent:
http://ingrid.blogs.telrock.org

1314 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 22. července 2018 v 18:04 | Reagovat

treatment of arthritis in hands cancer gastrointestinal
<a href=http://canadian-drugstore.us.com >online pharmacy</a>
disorders related to digestive system gastrointest endosc
<a href="http://onlinedrugstore.us.org/#">online pharmacy</a>

1315 RamonKet RamonKet | E-mail | Web | 23. července 2018 v 13:59 | Reagovat

<a href=http://advokates.in.ua/>Адвокат в Запорожье</a>

1316 Charlesrek Charlesrek | E-mail | Web | 24. července 2018 v 11:12 | Reagovat

wh0cd192936 <a href=http://viagrabestprice.us.com/>erectile dysfunction viagra</a>

1317 JimmySex JimmySex | E-mail | Web | 25. července 2018 v 13:01 | Reagovat

<a href=http://ro-baza.ru/>ro-baza.ru</a>

1318 Claytongoozy Claytongoozy | E-mail | Web | 25. července 2018 v 23:42 | Reagovat

<a href=https://psi-praktika.ru/>Клиника Психического Здоровья Общество с Ограниченной Ответственностью «Практика»</a>

1319 Charlieger Charlieger | E-mail | Web | 25. července 2018 v 23:42 | Reagovat

<a href=https://psi-praktika.ru/>Клиника Психического Здоровья Общество с Ограниченной Ответственностью «Практика»</a>

1320 Rolandzet Rolandzet | E-mail | 26. července 2018 v 13:20 | Reagovat

Hеllo! I'll tеll уоu my methоd with аll the dеtails, as I stаrted eаrning in the Internеt from $ 3,500 реr daу with the hеlp of sociаl networks rеddit and twitter. In this vidео you will find mоre detаiled infоrmation аnd alsо sее how mаny millions have еarned thosе who havе beеn wоrking fоr a yeаr using mу method. I spесifically made а video in this cарacity. Аftеr buуing mу method, уou will undеrstаnd why: http://d-click.pressconsult.com.br/u/9312/1051/73941/1265_0/25bbe/?url=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8jfmUx

1321 guadalupezj1 guadalupezj1 | E-mail | Web | 27. července 2018 v 2:46 | Reagovat

Further about stage instead of concoct:
http://adrian.w.telrock.org

1322 matildamc69 matildamc69 | E-mail | Web | 31. července 2018 v 1:08 | Reagovat

Recent release porn area  
free erotic ebook lit erot erotic books erotic fairy tales erotic roleplay    
http://selfshots.erolove.in/?kenzie  
  erotic hug erotic vГ­deos indian erotic art victorian erotic novels romantic erotic movies

1323 Rogernaisy Rogernaisy | E-mail | Web | 31. července 2018 v 2:31 | Reagovat

Здравствуйте.
Напоминаем, что с 13-го по 23-е июля включительно у нас проходит скидочная акция "-30%":

http://xrumer.pro/
Хочу приобрести лицензию Стандарт со скидкой,
промо-код 13, мой логин xrumer, желаемый способ оплаты - WebMoney"

P.S. Промо-код 13 вбивать нигде не нужно, его достаточно просто сообщить в письме!

Желаем Вам удачи и высоких продаж :)

1324 PhillipCax PhillipCax | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 13:18 | Reagovat

<a href=http://tehmash-region.ru/>Заготовки из полиуретана</a> - Технические ткани, Безазбестовый паронит

1325 rosiecl60 rosiecl60 | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 11:40 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://men.sexblog.pw/?profile-elvis
  gay chat online gay match mobile gay gays in military fat gay

1326 JeromeRag JeromeRag | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 2:43 | Reagovat

<a href=http://servis-moscow.ru/>сервисный центр стиральных машин bosch в москве</a>

1327 KennethFed KennethFed | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 23:21 | Reagovat

wh0cd493577 <a href=http://cephalexin500.us.org/>cephalexin medicine</a>

1328 Morrisrar Morrisrar | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 17:44 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

1329 Michaelanido Michaelanido | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 1:26 | Reagovat

<a href=https://www.trackmessenger.org/>program + for hacking fb messenger</a> - track messengerprogram + for hacking fb messenger, hacking free

1330 Aaronnox Aaronnox | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 18:16 | Reagovat

wh0cd1905595 <a href=http://viagrawithoutprescription.us.com/>viagra without prescription</a>

1331 KennethFed KennethFed | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 18:16 | Reagovat

wh0cd1905595 <a href=http://methotrexate.us.org/>read more here</a>

1332 kristiwo2 kristiwo2 | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 19:26 | Reagovat

Faily updated sissy blog
   shipra dictionary free download forced to be a sissy maid english dictionary idioms  
http://sissy.adultnet.in/?post.kelsie
  tutus ballet old women fucked pink nightgown and robe set polem writing contest site de sex shop nappy covers pilchers adult sex doll symptoms of first period

1333 SergioMug SergioMug | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 14:10 | Reagovat

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200. Всё 1 в 1. Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений. Не MLM  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

1334 EduardoKex EduardoKex | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 21:41 | Reagovat

Приобрел франшизу и зашел с продуктом в финансовый холдинг. Теперь они мои постоянные партнеры. Сижу на пассивке, в ус не дую.
https://sendflix.ru/

1335 Peterfus Peterfus | E-mail | 10. srpna 2018 v 16:20 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://make-money-online-from-ho92456.bloginwi.com/6402444/indicators-on-24-7-anti-aging-you-should-know

1336 Charlesdudge Charlesdudge | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 21:06 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomwa.com/how-to-work>Как взломать ватсап</a> - взлом ватсап бесплатно, взлом whatsapp.

1337 jeanninelv3 jeanninelv3 | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 17:12 | Reagovat

Indecorous shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?page-abigayle
  young transexual pics free shemaleporn.com shemails shemall pictures free transexual fuck videos

1338 Aaronnox Aaronnox | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 16:34 | Reagovat

wh0cd493577 <a href=http://viagrawithoutprescription.us.com/>get more information</a>

1339 Davidfob Davidfob | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 11:45 | Reagovat

белье без косточек купить

<a href=https://plus.google.com/u/0/111752746785479875870/posts/bYnqKwmEFMu>bez-kostochek.ru</a>

1340 hollyrp4 hollyrp4 | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 11:47 | Reagovat

Started untrodden spider's web throw
http://chubby.feed.bdsmsex.top/?post-yvonne
whore wives porn free lesbian pron milf teen porn fuck pics video porn for ipod free porn stars from mt view arkansas

1341 Aaronnox Aaronnox | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 16:22 | Reagovat

wh0cd493577 <a href=http://cialis20.us.com/>Cialis 20 Mg</a>

1342 Michaelmedia Michaelmedia | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 11:41 | Reagovat

http://bestpornuha.com/

1343 EugenePaf EugenePaf | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 11:41 | Reagovat

http://bestpornuha.com/anal/

1344 Wendellmeede Wendellmeede | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 11:41 | Reagovat

http://sexfreepornoxxx.com/

1345 joshuavf11 joshuavf11 | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 5:35 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://asslick.photo.erolove.in/?post-bethany
sex ameteur midget dog porn outdoors youtube free erotic massage.moviea myanmar girls tube 8 charles a gill school in dallas tx

1346 KennethFed KennethFed | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 22:21 | Reagovat

wh0cd493577 <a href=http://buyerythromycin.us.org/>buy erythromycin</a>

1347 AngeloEffew AngeloEffew | E-mail | 24. srpna 2018 v 0:04 | Reagovat

PTHC FORUM

Most CP Shortclip 2018 Aristocratic Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Out-moded files 2000-2017EMPRESS Acceptance Anthology Choke-full 1201-1500 Files Abstruse showing !!! SQUARE-DEALING !!!!!

Siberian Mouse Stockpile

Extended looking in take up the cudgels for of Modelkids Dvd 1 - 44 Private showing

Hanker after Anal Series 1 - 25 Vernissage !!!

https://qil.su/OYaoqM

Jack ketch pine seeking Pic Dvd 1 - 50 Own showing !!! PERMITTED !!!!!

1348 isabellacj16 isabellacj16 | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 1:58 | Reagovat

New work
http://arab.egypt.adultnet.in/?post.valentina
pamumuhay hymns matt wireless dessert

1349 Hollieideli Hollieideli | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 2:12 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
Founded in 2014 by a female entrepreneur in Dubai with a strong vision that every person is unique and needs his beauty treat to fulfill his ultimate potential, an Art of Beauty Center has become a preferred style destination for both expats and residents in Dubai.
Today, The Art of Beauty Center Dubai is a diverse range of professional`secrets and self-determination of every member of the team to perfection to create your phenomenal visual look and number one feeling.

Site: http://artofbeautycenter.ae/nails/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

1350 KennethFed KennethFed | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 19:34 | Reagovat

wh0cd493577 <a href=http://cephalexin500.us.org/>drug cephalexin</a>

1351 Hollieideli Hollieideli | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:21 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
Founded in 2014 by a female entrepreneur in Dubai with a strong vision that every person is unique and needs his beauty treat to fulfill his ultimate potential, an Art of Beauty Center has become a preferred style destination for both expats and residents in Dubai.
Today, The Art of Beauty Center Dubai is a diverse range of professional`secrets and self-determination of every member of the team to perfection to create your phenomenal visual look and number one feeling.

Site: https://artofbeautycenter.ae/about/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

1352 Charlesreiva Charlesreiva | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 18:48 | Reagovat

I want get a pair of sneakers,but I don't know which webstore is greater.
Who can give me some advocate?

1353 aaronoa18 aaronoa18 | E-mail | Web | 5. září 2018 v 0:58 | Reagovat

My cool engagement:
http://herman.w.telrock.org

1354 Nathanelimi Nathanelimi | E-mail | 6. září 2018 v 3:58 | Reagovat

PTHC FORUM

Choicest CP Shortclip 2018 Clannish Collecting

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Battle-scarred files 2000-2017MOVING PARTS OCCASION Ignoring Congress Charming 1201-1500 Files Kill showing

Siberian Mouse Assemblage

Looking in return the duration of the purposefulness Modelkids Dvd 1 - 44 Seal of authorization on showing

Executioner Anal Series 1 - 25 Ungregarious showing !!!

Craving in clear Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!!

1355 marcusao60 marcusao60 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 12:48 | Reagovat

Redesigned bare pictures  
http://nudistbeach.xblog.in/?taliyah
  homo erotic art erotic love scenes erotic cakes xxx poren free erotic

1356 Content Spinning Content Spinning | E-mail | Web | 6. září 2018 v 16:01 | Reagovat

Spinner du contenu permet d'automatiser la génération de textes unique de manière aisée. cette méthode consiste à paraphraser du contenu déjà existant, permettant d'avoir un gain de temps efficacement. Il existe plusieurs logiciels et outils de spinning mais aucun ne permet de réaliser du texte de haute qualité sans perdre trop d'implication. Avec Content-spinning. fr, vous pouvez enfin automatiser la construction de vos master-spins !

1357 bridgetttd11 bridgetttd11 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 1:27 | Reagovat

Come-hither shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?profile-tiffany
  ts dating transexual chat shemans sex shemen shemal

1358 scotttj69 scotttj69 | E-mail | Web | 10. září 2018 v 12:47 | Reagovat

Pron blog site  
sex tv sims 3 erotic hot movies definition of erotic ter erotic    
http://stripclub.erolove.in/?ariana  
  free erotic ebooks erotic love scenes erotic transference sex party erot photo

1359 Investor Investor | E-mail | 13. září 2018 v 12:46 | Reagovat

Mark Zuckerberg maybe interested in Viuly crypto currency:
https://www.google.com/search?q=viuly
If Viuly are integrated into facebook, the price of this crypto currency can grow hundreds of times.

1360 Morrisrar Morrisrar | E-mail | 17. září 2018 v 17:31 | Reagovat

В знак особой благодарности Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1361 DuniaKulakova DuniaKulakova | E-mail | Web | 18. září 2018 v 14:30 | Reagovat

Всем привет!

    Делаем поддельные дипломы и аттестаты:

Делаем и продаем поддельные дипломы и аттестаты - http://diplomus-site.com  

Пишите на почту:

support@ganeshayoga.ru

1362 DuniaKulakova DuniaKulakova | E-mail | Web | 20. září 2018 v 13:48 | Reagovat

Всем привет!

    Делаем поддельные дипломы и аттестаты:

Делаем и продаем поддельные дипломы и аттестаты - http://www.diplomaster.ru  

Пишите на почту:

office@aleksandrpro.ru

1363 edwinaza2 edwinaza2 | E-mail | Web | 20. září 2018 v 15:20 | Reagovat

Right-minded started untrodden project:
http://aimee.go.telrock.net

1364 deborahuw3 deborahuw3 | E-mail | Web | 21. září 2018 v 18:13 | Reagovat

Girls with socking tits blogs    
http://blacktits.xblog.in/?reserved_meagan
   dance erotic adult games erotic stuff erotic obsession

1365 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 25. září 2018 v 12:34 | Reagovat

signs of gastro gastrointestinal virus
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
biotin hair growth severe rheumatoid arthritis
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

1366 SergioMug SergioMug | E-mail | 25. září 2018 v 16:21 | Reagovat

Предлагаю за $10 за месяц 24х7х31 рассылку http://www.1541.ru/cms/reklama.php Вашего объявления на 8 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. НЕ почтовая рассылка. Не Спам. Законно. Обучаю желающих за 50 usd  в месяц интернет Рекламе. Опыт 25 лет

1367 ManmyovSor ManmyovSor | E-mail | 27. září 2018 v 0:56 | Reagovat

В этом году на фестивале барной культуры Barometer International Bar Show можно будет попробовать коктейли от 26 баров из Украины и других стран.
Помимо изысканных площадок с парными стойками, на мероприятии будет работать лекторий. Тут будут обсуждать темы искусства смешивания ингредиентов, профессии бармена, работы в сфере в условиях нестабильной экономической ситуации. Кстати, в прошлом году на ивент пришло 25 000 гостей, которые выпили 57 458 коктейлей.
Купить билет за 200 грн. на барный фестиваль   BAROMETER Bar Show  Вы можете у наc на сайте https://barometer.show Скидки для большой компании!

1368 Morrisrar Morrisrar | E-mail | 27. září 2018 v 9:55 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее. что узнал и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама частникам и Предприятим. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

1369 floraey2 floraey2 | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:43 | Reagovat

Proposal attendant moved:
http://eileen.web1.telrock.net

1370 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 1. října 2018 v 9:55 | Reagovat

treatment of allergy allergy and asthma specialists
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >canadian pharmacy</a>
arthritis in natural remedies for arthritis
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

1371 vickiqt69 vickiqt69 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 6:12 | Reagovat

New adult blog website
   feminization tranny Г§ocuk porno starlarД± free dating chatting  
http://sissyabuse.blogporn.in/?blog.robyn
  free dictionary download offline use academy awards list of best picture what is estrogen pills best men clothing sissy in leather vocal cord surgery transvestite girl buy cbd uk

1372 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 5. října 2018 v 4:58 | Reagovat

severe arthritis reasons for excessive hair fall
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
regrow lost hair define trea
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

1373 thomasuv4 thomasuv4 | E-mail | Web | 5. října 2018 v 18:25 | Reagovat

Stared unusual project:
http://best.for.porn.sexblog.top

1374 fernandoel60 fernandoel60 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 2:28 | Reagovat

Started new cobweb stand out
http://bbw.girls.porngalleries.top/?post-robyn
you porn taiwan family inces porn stories r gold porn fucking my bother wife free porn free fat big breasted porn movies

1375 GeraldFrove GeraldFrove | E-mail | Web | 7. října 2018 v 20:38 | Reagovat

Una sexy rubita follada por un hombre maduro
Vollbusige Girls Lesben Sex vor der Webcam zu
Morena joven y amateur chupando una polla
https://xxx-nur.com/nxv/S7M1NDMws7C0MFUrtDUyNLU0NDBWK7Y1sVArAMqo5dhmlJQUFKsaO6oauQFReXm5XlFqSklpUqpecn4uUMTQ2MjS2MJSLcPWxEStFKwcRXVeaZFeRUUFkFeWmQIkfatcK_xcfMuLzZ0NfB1DQSrVUm0NAQ#cat_top Saotome Tukushi Finger und verschraubt - Nur.XXX
Awesome brunette Babe bekommt nackt Teil1. Awesome
Enculada brutal a una jovencita muy guarra
Rubia y doble penetraciГіn 5

1376 mitzikf4 mitzikf4 | E-mail | Web | 9. října 2018 v 14:30 | Reagovat

My up to date effect:
http://silvia.forum.telrock.net

1377 heleneha2 heleneha2 | E-mail | Web | 9. října 2018 v 23:02 | Reagovat

Erotic pictures blog    
http://lesbians.net.erolove.in/?dignity-arielle
  free high quality hardcore porn videos indian magazines adults free sexy strip poker utubebig boobs

1378 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | Pátek v 16:41 | Reagovat

drug and alcohol therapist treatment of breast
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
allergy eye drops natural cure for hair loss
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without a doctor prescription</a>

1379 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | Pátek v 17:39 | Reagovat

cure for arthritis pain hay fever
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >canadian pharmacy</a>
gastrology problems male hair growth
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">online pharmacy</a>

1380 TyroneLeany TyroneLeany | E-mail | Web | Pondělí v 17:31 | Reagovat

сангилен агро отзывы

http://sangilen-agro.com

1381 RodneyGog RodneyGog | E-mail | Web | Úterý v 1:31 | Reagovat

сангилен агро финансовый клуб

http://borodatiyvopros.com/questions/9206/#comment-54154

1382 LouisBoarl LouisBoarl | E-mail | Web | Úterý v 13:38 | Reagovat

сангилен агро отзывы вкладчиков

https://sangilen-agro.tumblr.com

1383 evangelinerp3 evangelinerp3 | E-mail | Web | Včera v 5:26 | Reagovat

Very recently started untrodden project:
http://augusta.w.telrock.org

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama